פסטיבל סירה

תערוכת יפה נוף אמנויות השישי: רשומון יצורי הפרא| Rashomon Onto the Wild